ขอขอบพระคุณ Palmy Clinic ทำตาสองชั้น ปรับรูปหน้า โดยแพทย์เฉพาะทาง จ.สกลนคร เจ้าของสโลแกน คิดถึงตาสองชั้น คิดถึงหมอปาล์มมี่ (แพทย์หญิงปัญชิกา รัตนเลิศนาวี) ที่ไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมบริหารคลินิก Miracle Clinic System ในรูปแบบ Cloud ในการเก็บข้อมูลคนไข้ เคสการรักษา การวินิจฉัย การตรวจร่างกาย บันทึกรูปก่อน-หลัง การนัดหมายผ่าน LINE ใบเสร็จ ใบนัด และการบริหารคลินิกอย่างมืออาชีพ ที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้บริการ ใครอยู่ที่สกลนครหรือจังหวัดใกล้เคียงปรึกษาได้ฟรีเลยนะคะ คุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง 1 ใน 70 คน ของประเทศไทย


#คลินิกศัลยกรรม #ตาสองชั้น #mcs #beforeafter #cloud #โปรแกรมบริหารคลินิกแพทย์ #อันดับ1 #แพทย์ส่วนใหญ่เลือกใช้งาน #อาจารย์หมอส่วนใหญ่ไว้วางใจ #แพทย์สมัยใหม่ใช้งานมากที่สุด