ขอขอบพระคุณ คลินิคเวชกรรมจุฬาการแพทย์ โดย นายแพทย์ประกรณ์ ยอดวงศ์เจน ที่ไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมบริหารคลินิก Miracle Clinic System ในการเก็บข้อมูลคนไข้ เคสการรักษา การวินิจฉัย การตรวจร่างกาย การนัดหมาย ใบเสร็จ ใบนัด การบริหารคลังยา และการบริหารคลินิกอย่างมืออาชีพ ที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้บริการ ใครอยู่ที่แถวอ่อนนุช ตรงข้ามตลาดเอี่ยม ติดซอยอ่อนนุช 60 และใกล้เคียง สามารถปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกนะคะ


#คลินิกเวชกรรมทั่วไป #mcs #จุฬาการแพทย์ #โปรแกรมบริหารคลินิกแพทย์ #อันดับ1 #แพทย์ส่วนใหญ่เลือกใช้งาน #อาจารย์หมอส่วนใหญ่ไว้วางใจ #แพทย์สมัยใหม่ใช้งานมากที่สุด