ขอขอบพระคุณ คลินิกนายแพทย์วิทยา  (นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ) ที่ไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมบริหารคลินิก Miracle Clinic System สำหรับคลินิกอายุรกรรมทั่วไป ศัลยกรรม  ในการเก็บข้อมูลคนไข้ เคสการรักษา การวินิจฉัย การตรวจร่างกาย บันทึกรูปก่อน-หลัง การนัดหมายผ่าน LINE  การแจ้งเตือนการนัดหมาย  ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จ ใบนัด และการบริหารคลินิกอย่างมืออาชีพ ที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้บริการ ใครอยู่จังหวัดขอนแก่นหรือใกล้เคียงมาปรึกษาอาจารย์ได้ที่คลินิกเลยนะคะ  


#คลินิกศัลยกรรม #ก้อนเนื้อมะเร็ง #mcs #แพทย์ดีเด่นของแพทยสภา #มือหนึ่ง  #โปรแกรมบริหารคลินิกแพทย์ #อันดับ1 #แพทย์ส่วนใหญ่เลือกใช้งาน #อาจารย์หมอส่วนใหญ่ไว้วางใจ #แพทย์สมัยใหม่ใช้งานมากที่สุด