สติกเกอร์ฉลากยาขนาด 8x5 cm
1 ม้วนมี 1,000 ดวง
สั่งซื้อขั้นต่ำ 30 ม้วน
ม้วนละ 360 บาท

*ลูกค้าส่งโลโก้และข้อมูลคลินิกมา  ทางบริษัทมีแผนกกราฟฟิกออกแบบให้สวยงามและยืนยันก่อนสั่งผลิต