Offline


18,900฿ (ชำระครั้งเดียว)

 • ใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Windows
 • ใช้งานผ่าน PC หรือ Notebook
 • ไม่ต้องใช้ Internet ในการใช้งาน
 • ติดตั้งฟรี 3 เครื่อง
 • ไม่จำกัดจำนวน Account ผู้ใช้งาน
 • ราคา 18,900 บาท (ชำระครั้งเดียว)
 • *ปีที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าบริการหลังการขาย 1,000 บาทต่อ สาขา ต่อ ปี

Online


9,900฿ (รายปี)

 • ใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Windows , Mac (iOS) , Android
 • ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์
 • ใช้งานผ่าน Internet
 • ไม่จำกัดเครื่อง
 • ไม่จำกัดจำนวน Account ผู้ใช้งาน
 • ราคา 9,900 บาท ต่อสาขา ต่อปี