คุณสมบัติของระบบ

ลงทะเบียนลูกค้า

 • รองรับการอ่านข้อมูลผ่านบัตรประชาชน
 • รองรับการเก็บรูปภาพลูกค้า
 • รหัสลูกค้าสามารถตั้งเริ่มต้นได้เอง และสามารถเลือกกรอกแบบ Manual ได้
 • คำนวณอายุ จากวันเกิดที่ระบุ

ระบบสั่งจ่ายยา

 • สามารถสั่งหลายรายการในคราวเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว
 • ตัดสต๊อกอัตโนมัติ
 • รองรับการพิมพ์ฉลากยาหลายขนาด
 • ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ส่วนใหญ่แล้วว่าเป็นวิธีการสั่งยาที่รวดเร็วที่สุด
 • รองรับการให้ค่าคอมพนักงานและ DF สำหรับแพทย์ทั้งในรูปแบบเท่ากันและไม่เท่ากันในแต่ละคน

บริหารทรีทเมนท์

 • แสดงรายการทรีทเมนท์ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้
 • แสดงรายการทรีทเมนท์คงเหลือของลูกค้าทันที
 • แสดงแถบสีเทาในรายการที่ใช้หมดไปแล้ว สามารถกำหนดอายุการใช้งานของทรีทเมนท์ได้อีกด้วยหากมีการจัดโปรโมชั่น

บันทึกการบริการทรีทเมนท์

 • ระบุชื่อพนักงานที่ให้บริการเพื่อคำนวณค่ามือ (ระบุได้มากกว่า 1 คน)
 • สามารถระบุวัตถุดิบที่ใช้ในการทำหัตถการครั้งนั้นๆได้ (โดยสามารถตั้งค่าไว้ล่วงหน้าที่ทะเบียนคอร์สได้) รองรับการคิดเงินตาม Unit
 • แสดงประวัติการให้บริการทำทรีทเมนท์ พร้อมชื่อผู้ให้บริการ และระบบคำนวณค่าคอมออกรายงานให้อัตโนมัติ

ระบบการชำระเงิน

 • สามารถรับเป็นเงินสด/บัตรเครดิต/ Gift Voucher /เครดิตแทนเงินสด รองรับการลดราคาทั้งลดเป็น % และลดราคาเป็นบาท
 • ตรวจสอบประวัติการมาใช้บริการ ประวัติการชำระเงินในแต่ละครั้งได้อย่างละเอียด
 • พิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง หรือทำการยกเลิกใบเสร็จโดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้

ระบบนัดหมาย

 • ใช้งานง่าย ดูสถานะด้วยสี ดูรายการนัดล่วงหน้าได้ง่ายๆทันที
 • ตารางนัดหมายหลายมุมมอง แยกตามแพทย์ / แยกตามวัน สัปดาห์ เดือน
 • มุมมองตารางนัดใช้งานผ่านมือถือได้จริง
 • มีระบบแจ้งเตือนนัดหมายคนไข้ผ่าน SMS และ LINE 

หน้าจอรับเงิน

 • ตัวใหญ่ชัดเจน แสดงเงินทอนอัตโนมัติ ป้องกันความผิดพลาดในการเก็บเงินลูกค้า พร้อมกับพิมพ์ใบเสร็จออกจากระบบอัตโนมัติ
 • รองรับการใช้ Voucher credit แทนเงินสด
 • แบ่งจ่ายเป็นงวด หรือเลือกจ่ายเป็นเงินสดส่วนหนึ่ง บัตรเครดิตส่วนหนึ่งได้

ระบบคลังสินค้า

 • แบ่งหมวดหมู่ประเภทของสินค้าและบริการชัดเจน จัดการทะเบียนได้ง่าย
 • รองรับการรับเช้า เบิกออก และสั่งซื้อจาก Supplier ตาม Flow การบริหารคลังสินค้าแบบมืออาชีพ
 • รองรับการตัดสต๊อกเป็นทศนิยม