ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกว่า 800 คลินิกทั่วประเทศ

ภาคกลาง
 • มหานครคลินิกเวชกรรม  สมุทรสาคร
 • เมืองนนท์คลินิก
 • Akesis Cancer Centre  กทม.
 • สหคลินิกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู รีแฮป สหคลินิก
 • คลินิกเวชกรรมปวิทย์-ศศิธรการแพทย์  นครปฐม
 • คลินิกเวชกรรมนายแพทย์สุชาติ  นครปฐม
 • อะตอมคลินิก ทุกสาขา
 • และอื่นๆ

ภาคเหนือ
 • คลีโอ คลินิก  ทุกสาขา
 • ศรัณย์คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง  พิษณุโลก
 • HCMC Clinic  เชียงใหม่
 • ด๊อกเตอร์วรรณ คลินิก
 • คลินิกแพทย์หญิงนลินรัตน์  พิจิตร
 • คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง
 • หมอต้องตา คลินิกโรคไต   เชียงใหม่
 • ซี ซี เอ็น บางกอก คลินิก
 • และอื่นๆ

ภาคตะวันออก
 • โยโกะคลินิกเวชกรรม ทุกสาขา
 • พูจองคลินิกเวชกรรม  ทุกสาขา
 • Vitality Clinic  พัทยา
 • คลินิกเวชกรรมแพทย์สมเกียรติ  ชลบุรี
 • คลินิกแพทย์ศิรินี  จันทบุรี
 • เชษฐพันธุ์คลินิก  ชลบุรี
 • คลินิกทันตกรรมเด็นทัลดีไซน์   ฉะเชิงเทรา
 • เลิศบุญคลินิกเวชกรรม
 • และอื่นๆ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คลินิกแก่นคูณไตเทียม
 • คลินิกสูตินรีเวชกรรมหมอกนกวรรณ  กาฬสินธุ์
 • คลินิกหมอรัตนาและหมอพัชรี ขอนแก่น
 • คลินิกนายแพทย์วิกรานต์  อุบลฯ
 • Palmy Clinic  สกลนคร
 • เลอพิอุส คลินิกกายภาพบําบัด
 • วีแคร์คลินิก มหาสารคาม
 • คลินิกสูตินรีเวชกรรมหมอ อนัญญา  ร้อยเอ็ด
 • และอื่นๆ

ภาคตะวันตก
 • เกศกมล คลินิก ทุกสาขา
 • คลินิกกระดูกแพทย์ชลัท  ประจวบฯ
 • คลินิกหัวใจหัวหิน หมอพลพรรธน์  ประจวบฯ
 • คลินิกเวชกรรมแพทย์อรพินท์  ประจวบฯ
 • คลินิกหมอเด็กปราณบุรี  ประจวบฯ
 • The Wich clinic  กาญฯ
 • และอื่นๆ

ภาคใต้
 • คลินิกกระดูกและข้อหมอรวิจักร์  นครศรีฯ
 • ไสน้ำเย็นอินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก ภูเก็ต
 • คลินิกเด็กแพทย์หญิงหทัยกาญจน์ ภูเก็ต
 • คลินิกตาแพทย์วีระวัฒน์  สงขลา
 • คลินิกสมองหมอทรงชัย  สงขลา
 • คลินิกโรคผิวหนังนายแพทย์กัมพล  สงขลา
 • คลินิกโรคผิวหนังหมอทัตตาภา  กระบี่
 • อารีฟกายภาพบำบัดคลินิก  ปัตตานี
 • และอื่นๆ