ขอขอบคุณ โรงพยาบาลศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ที่ไว้วางใจเลือกใช้ระบบของ Miracle Clinic System ที่นำระบบแสดงข้อมูลประวัติ Vital Sign ผ่าน LINE OA(ส่วนสูง น้ำหนัก ความดัน น้ำตาลในเลือด)

ทีมงาน Miracle Clinic System ได้ออกแบบระบบให้มีความสวยงาม ใช้ง่าย น่าใช้ และมีความปลอดภัย มีระบบยืนยันตัวตน ให้คนไข้และผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติสุขภาพของตนเองได้ง่ายขึ้น เมื่อวัดค่าต่างๆ จากอุปกรณ์ตรวจวัด เช่น เครื่องวัดส่วนสูง น้ำหนัก เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ที่สถานพยาบาลใช้งานในปัจจุบัน (ตามรูป) และยังส่งข้อมูลแสดงขึ้นแอพใน LINE OA ของ ร.พ. ได้ทันทีแบบ Real time

เว็บไซต์ : http://www.miracleclinicsystem.com

LINE ID : @mcsline

Sale : 064-5698292

Support : 02-114-7164

Email : manager@miracle.co.th

ข่าวเพิ่มเติม

Message us