Miracle Clinic System

คลินิกความงาม

Miracle Clinic System ได้มีการออกแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับคลินิกแพทย์สมัยใหม่ ที่ต้องการใช้งานข้อมูล ทุกที่ ทุกเวลา รองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ จัดการสาขาต่างๆ ได้ง่าย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 11 ปี เพื่อช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้กับงานบริหารคลินิก

เก็บประวัติข้อมูลพื้นฐาน รูปภาพถ่าย ก่อน-หลังนัดหมายแจ้งเตือน ประวัติการตักคอร์ส ใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้ว

ใช้งานบน PC, iPad, Mobile ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ มีระบบสิทธิ์การใช้งานต่างๆ เพื่อความปลอดภัย

ระบบบริหารคลังสินค้า และยา โปรโมชั่น ตัดสต๊อกอัตโนมัติ บริหารคอร์ส ค่าคอมมิชชั่น ค่ามือหมอ และ DFแพทย์

 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (รองรับทุกภาษา)  !! PDPA compliance
 • ระบบเวชระเบียน + รองรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน + QR Code สำหรับลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านมือถือ
 • ระบบคลังสินค้าและยา /ตัดสต๊อกอัตโนมัติ / จุดสั่งซื้อ / วันหมดอายุ
 • ระบบรับชำระเงิน ออกใบเสร็จ  ใบวางบิลประกัน
 • ระบบห้องตรวจแพทย์ / Remed / Body Chart / การวินิจฉัย ICD-10
 • ระบบห้องแล็บ / บันทึกผลแล็บ / บริหาร Package ตรวจสุขภาพประจำปี / นำเข้าข้อมูลพนักงานบริษัท / พิมพ์ผลแล็บและ Tube / เชื่อมต่อ LIS
 • ระบบค่าตอบแทน DF แพทย์ / ค่าคอมฯ พนักงานขาย / ค่ามือพนักงาน
 • ระบบบริหารจัดการคอร์ส / ตัดคอร์ส / โอนคอร์ส / คอร์สไม่จำกัดครั้ง / คอร์สจำกัดครั้ง / คอร์สกำหนดวันหมดอายุ / ประวัติคอร์ส / ปิดคอร์ส / ใช้คอร์สข้ามสาขา
 • ระบบเอกสารทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ 3 แบบตามมาตรฐานแพทยสภา (TH/EN) / ใบส่งต่อ / ฉลากยา / ใบสั่งยา / ใบยินยอม (Consent) / ฉลาก Tube / OPD Card/ บัตรนัด พร้อมโลโก้ของคลินิก
 • ระบบรายงานรายได้ การขาย ความเคลื่อนไหวคลังสินค้า สถิติต่างๆ
 • ระบบตารางนัดหมาย / แจ้งเตือนอัตโนมัติล่วงหน้าผ่าน SMS หรือ LINE / ตารางลงตรวจ
 • ระบบบันทึกการรักษาผ่าน iPad / Tablet ด้วยปากกาดิจิตอล
 • ระบบห้องยา จัดยา พิมพ์ฉลากยา
 • ระบบจัดการคิวรอรับบริการ
 • ระบบสะสมแต้ม / วงเงิน / Member 
 • รองรับการขยายสาขา  การโอนสินค้าระหว่างสาขา  กระจายสินค้าจากสำนักงานใหญ่  / ลูกค้าใช้คอร์สต่างสาขา
 • ระบบใบวางบิลบริษัทประกัน
 • ระบบเปรียบเทียบภาพ Before – After ผ่าน Photo Studio
 • ระบบป้องกันการเข้าใช้งานจากต่างสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • รองรับผู้ใช้งานชาวต่างชาติ (Multi Language Version)
 • แบบประเมินสุขภาพต่างๆ / แบบประเมินกายภาพ / ADLs 
 • ระบบ Telemedicine การแพทย์ทางไกล รองรับ Video Call และ Chat พร้อมเก็บประวัติ ถูกต้องตามระเบียบกรมฯ
 • และอื่นๆ อีกมากมาย  ที่สำคัญเรามีทีมสนับสนุนการใช้งานระบบให้บริการทุกวัน
Miracle Clinic System
Miracle Clinic System

มีระบบ CRM ให้ใช้งานฟรี

 • แจ้งเตือนนัดหมาย ผ่าน SMS / LINE
 • ส่งข้อความโปรโมชั่นเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เลือกผ่าน SMS
 • ระบบสะสมแต้ม และ Redeem
 • ระบบบัตรวงเงิน
 • แสดงข้อมูลผ่าน LINE OA ของคลินิก (ข้อมูลคอร์ส , แต้มสะสม , วงเงินคงเหลือ , คอร์สคงเหลือ , นัดหมาย)

ลงทะเบียนลูกค้าผ่านเครื่องอ่านบัตรประชาชน

แสดงข้อมูลลูกค้าพร้อมข้อมูลสรุปเบื้องต้นเพื่อให้ง่ายกับการบริการตั้งแต่ขั้นตอนค้นหาชื่อลูกค้า

ประวัติคอร์สของลูกค้าที่ซื้อไว้ แสดงวันที่ซื้อ จำนวนครั้งทั้งหมด จำนวนครั้งที่เหลือ และพร้อม ให้บริการได้ทันทีในหน้าจอเดียวกัน

บริหารคอร์สลูกค้าอย่างเป็นระบบ ตัดคอร์ส  โอนคอร์ส  ปิดคอร์ส  แสดงจำนวนทั้งหมด คงเหลือ วันที่ซื้ออย่างละเอียด ใช้งานง่าย

การตัดคอร์สรองรับการเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อตัดสต๊อกอัตโนมัติ ระบุชื่อพนักงาน ระบบคำนวณค่ามือ  รองรับทั้งในรูปแบบ % และ บาท

สั่งสินค้าและบริการ ใช้งานร่วมกับเครื่องยิงบาร์โค๊ดได้เพื่อความรวดเร็ว หรือใช้ Mouse คลิก   ก็สามารถเลือกทีละหลายๆรายการได้เช่นกัน

แยกประเภทรายการด้วยสี ทำให้สังเกตุได้โดยง่าย

สรุปรายการที่สั่งและเตรียมรับชำระเงิน สามารถระบุส่วนลดได้ทั้งแบบ % และบาท รองรับการผ่อนชำระ ค้างชำระ สามารถระบุผู้ขายแต่ละรายการเพื่อให้ค่าคอมมิชชั่นได้ สามารถระบุแพทย์ และระบุค่า DF แบบปรับเปลี่ยนจากค่าตั้งต้นได้ (DF สามารถตั้งค่าเป็น % หรือ บาท ไว้ตั้งแต่ต้นได้)

รองรับการบันทึกรับชำระเงินได้หลายรูปแบบ ผสมกันระหว่างแต่ละประเภท รองรับการออกใบเสร็จทั้งในรูปแบบ A5 และ Slip โดยตั้งค่าในรูปแบบการออกใบเสร็จธรรมดาหรือเป็นใบกำกับภาษีร่วมด้วยได้

ตรวจสอบประวัติการชำระเงิน พิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง ยกเลิกใบเสร็จ ชำระยอดค้าง

ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่รอรับบริการในแต่ละจุดบริการของคลินิกได้โดยง่าย ส่งต่อคิวไปจุดบริการต่างๆอย่างเป็นระบบ ไม่ต้องสลับหน้าจอการทำงานหลายหน่าจอ

Gallery รูปภาพเก็บเอกสารและภาพถ่ายสำหรับลูกค้าแต่ละคน สามารถทำการ Zoom ขยาย/ย่อได้ เลื่อนดูได้ง่าย มีวันที่กำกับ   เปรียบเทียบ Before – After ได้

จุดบริการ หน้าจอห้องตรวจสำหรับแพทย์ สามารถแก้ไขวิธีการใช้ เวลาใช้ครั้งละ ได้ทันทีจาก ค่าตั้งต้นที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และสั่งพิมพ์ฉลากยาได้

ภาพ BODY , EYE , FACE Chart , OPD สำหรับขีดเขียนและบันทึกการตรวจลงบนรูปภาพ  สามารถใช้ mouse หรือปากกา digital วาดผ่านคอมหรือ Tablet ได้

พิเศษ : มีระบบเรียกคิวอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเชื่อมกับ LINE OA ของคลินิกได้  อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการรอคิว

ระบบการนัดหมาย แบบหลายมุมมอง (เหมือน Google Calendar) สามารถคัดกรองแสดง ข้อมูลคนไข้ที่ไม่ได้มาตามที่นัดหมาย (No Show) ตามระยะเวลาที่กำหนดเองได้เพื่อใช้ในการติดตามต่อไป

เลือกดูได้ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน  สามารถแก้ไขรายละเอียดการนัด เลื่อนนัด ยกเลิกนัดในภายหลังได้ รองรับการแจ้งเตือนผ่าน SMS , EMAIL ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

มุมมองการนัดหมายในแต่ละวัน แยกตามชื่อแพทย์แต่ละคน ทำให้บริหารจัดการการนัดหมาย ได้ง่าย และใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ (กรณีมีแพทย์ตรวจมากกว่า 1 คน)

ยกระดับระบบลูกค้าสัมพันธ์ของคลินิกคุณไปอีกขั้นกับการแจ้งเตือนคนไข้ด้วยระบบ SMS แจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้าก่อนเวลานัดหมายแบบอัตโนมัติ ช่วยเตือนความจำลูกค้าไม่ให้พลาดการนัดหมายสำคัญกับคลินิกของคุณ พร้อมทั้งสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าส่งข้อความโปรโมชั่นต่างๆได้เองรองรับกับผู้ให้บริการทุกเครือข่าย

ระบบคลังสินค้า แสดงประวัติการรับเข้าและเบิกสินค้าออกอย่างชัดเจน  ควบคุม Flow การขายสินค้าแบบมืออาชีพ  แยกต้นทุนและราคาขาย  ตัดสต๊อกอัตโนมัติ  ทะเบียนโปรโมชั่น  บัตรเงินสด(วงเงิน) และคอร์สต่างๆ

แบ่งสิทธิ์การเข้าใช้งานโปรแกรมตามแต่ละ Account ได้อย่างละเอียด กำหนดได้ละเอียดถึง ระดับเมนู

รายงานสำหรับบริหารคลินิกกว่า 40 รายงาน ทั้งควบคุมคลังสินค้า รายได้ ค่าคอม ค่า DF แพทย์ การขาย สถิติ วัตถุออกฤทธิ์  รายจ่ายของคลินิก  ครอบคลุมทั้งรายงานที่จำเป็นและรายงานเสริมเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการขายในแต่ละใบเสร็จ

ตัวอย่างรายงานรายได้แยกประเภทการชำระเงินให้เห็นโดยละเอียด เงินสด , โอน , บัตรเครดิต , Voucher , ค้างชำระ

รายงานค่า DF สามารถแยกตามแพทย์  แต่ละคนได้ รวมไปถึงค่าคอมของพนักงาน

เอกสารปริ้นออกจากระบบครบถ้วนสำหรับงานคลินิก  ตรงตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข  (ใบปะหน้า , OPD Card , ฉลากยา , ใบรับรองแพทย์ , บัตรนัด , ใบเสร็จรับเงิน) 

สนใจโปรแกรมบริหารคลินิก MCS

Social

Message us