Miracle Clinic System

แพทย์แผนจีน

Miracle Clinic System ได้มีการออกแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับคลินิกแพทย์สมัยใหม่ ที่ต้องการใช้งานข้อมูล ทุกที่ ทุกเวลา รองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ จัดการสาขาต่างๆ ได้ง่าย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 11 ปี เพื่อช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้กับงานบริหารคลินิก

เก็บประวัติข้อมูลพื้นฐาน รูปภาพถ่าย ก่อน-หลังนัดหมายแจ้งเตือน ประวัติการตักคอร์ส ใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้ว

ใช้งานบน PC, iPad, Mobile ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ มีระบบสิทธิ์การใช้งานต่างๆ เพื่อความปลอดภัย

ระบบบริหารคลังสินค้า และยา โปรโมชั่น ตัดสต๊อกอัตโนมัติ บริหารคอร์ส ค่าคอมมิชชั่น ค่ามือหมอ และ DFแพทย์

รองรับการจองนัดหมายล่วงหน้า สามารถรับบัตรคิว และแจ้งเตือนลูกค้าทาง Line Application

แสดงข้อมูลลูกค้าพร้อมข้อมูลสรุปเบื้องต้นเพื่อให้ง่ายกับการบริการตั้งแต่ขั้นตอนค้นหาชื่อลูกค้า

ภาพ Body Chart สำหรับขีดเขียนและบันทึกการตรวจลงบนรูปภาพ  สามารถใช้ mouse หรือปากกา digital วาดผ่านคอมหรือ Tablet ได้

มีเครื่องมือสำหรับรองรับการให้บริการ Telemedicine

อัตโนมัติก่อนถึงเวลานัดหมายตรวจสอบว่าลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนสำหรับการปรึกษาออนไลน์เรียบร้อยแล้ว  ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนลลูกค้าโดย

เชื่อมกับระบบนัดหมาย / แจ้งเตือนอัตโนมัติของ EverydayDoctor ทั้งนัดเพื่อปรึกษาออนไลน์และรับบริการที่คลินิก ซึ่งเป็น Agent Partner ที่จะดูแลเรื่องการนัดหมายและแจ้งเตือน ติดตามให้กับคลินิกทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกพิมพ์ OPD เปล่า , OPD แบบมีประวัติหรือ OPD แบบรวมทุก Visit  ได้อย่างครบถ้วน    พร้อมทั้งแบบฟอร์มประกันสังคมหรือสติกเกอร์สำหรับติว Tube Lab

รองรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน  ลดการคีย์ข้อมูล ลดความผิดพลาด เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว  ได้ข้อมูลครบถ้วน

เคาน์เตอร์หน้าห้องตรวจ สามารถระบุ Vital Sign ก่อนส่งคิวเข้าห้องตรวจเพื่อพบแพทย์ได้

เคาน์เตอร์สามารถบริหารจัดการคิวของคนไข้ ทั้งที่โทรมาจองและที่มาถึงที่คลินิกแล้ว บริหารคิวในแต่ละจุดบริการได้โดยง่าย

หน้าจอห้องตรวจสำหรับแพทย์

แสดงคิวรอรับบริการพร้อมเวลารอคอยชัดเจน สามารถแก้ไขวิธีการใช้ เวลาใช้ ครั้งละ จากค่าตั้งต้นที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และสั่งพิมพ์ฉลากยา ใบรับรองแพทย์ รองรับการทำ Re-Med และการดูประวัติย้อนหลัง บันทึกผลการตรวจร่างกาย อาการสำคัญ วินิจฉัยโรคโดยเลือกใช้จากคำที่ใช้บ่อยเพื่อความรวดเร็ว มีบันทึก Progress Note , ประวัติการฉีดวัคซีน , ผลแล๊บ หรือจะพิมพ์เอกสารใบสั่งยาให้พยาบาลหน้าห้องก็ได้

หน้าจอสำหรับเคาน์เตอร์การเงิน

โปรแกรมจะสรุปรายการที่แพทย์สั่งจากห้องตรวจ(หรือทำรายการแทนแพทย์) และเตรียมรับชำระเงิน สามารถระบุส่วนลดได้ทั้งแบบ % และบาท รองรับการผ่อนชำระ ค้างชำระ สามารถระบุผู้ขายแต่ละรายการเพื่อให้ค่าคอมมิชชั่นได้ สามารถระบุแพทย์ และระบุค่า DF แบบปรับเปลี่ยนจากค่าตั้งต้นได้ (DF สามารถตั้งค่าเป็น % หรือ บาท ไว้ตั้งแต่ต้นได้) พิมพ์บัตรนัด ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งต่อ สติกเกอร์ฉลากยาได้ที่จุดนี้เช่นกัน สามารถตรวจสอบประวัติการมาใช้บริการของคนไข้ได้ทุก Visit

รองรับการบันทึกรับชำระเงินได้หลายรูปแบบ ผสมกันระหว่างแต่ละประเภท รองรับการออกใบเสร็จทั้งในรูปแบบ A5 และ Slip โดยตั้งค่าในรูปแบบการออกใบเสร็จธรรมดาหรือเป็นใบกำกับภาษีร่วมด้วยได้

ตรวจสอบประวัติการชำระเงิน พิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง ยกเลิกใบเสร็จ ชำระยอดค้าง พิมพ์ฉลากยาย้อนหลังได้

สั่งสินค้าและบริการที่ต้องการสั่งให้คนไข้ สามารถเลือกทีละหลายๆรายการได้  สามารถจัดลำดับ ยา หรือหัตถการ ที่ใช้งานบ่อยๆ ให้มาแสดงเป็นตัวเลือกแรกๆ ได้เอง   ทำให้การสั่งมีความรวดเร็ว และสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ตัวยาในแต่ละครั้งได้

รายการ Lab สามารถตรวจสอบประวัติผล Lab และทำการบันทึกทั้งในรูปแบบการกรอกข้อมูล , รูปภาพ และ PDF

Gallery รูปภาพเก็บเอกสารทั้งในรูปแบบภาพและ PDF สำหรับลูกค้าแต่ละคน สามารถทำการ Zoom ขยาย/ย่อได้ เลื่อนดูได้ง่าย มีวันที่กำกับ

ระบบการนัดหมาย แสดงรายการนัด ณ วันที่เลือก เพื่อให้จัดการลงนัดได้ถูกต้อง   แจ้งเตือนวันหยุดเพื่อไม่ให้ลงนัดพลาด  พิมพ์บัตรนัด  เชื่อมต่อกับระบบแจ้งเตือนการนัดผ่าน SMS , EMAIL

สามารถดูประวัติการนัดหมายของคนไข้แต่ละคนได้ทันที  และทำการแก้ไข ยกเลิก รายการนัดหมายได้

แบ่งสิทธิ์การเข้าใช้งานโปรแกรมตามแต่ละ Account ได้อย่างละเอียด ตามสิทธิและหน้าที่ของแต่ละบุคคล

รายงานสำหรับบริหารคลินิกกว่า 40 รายงาน ทั้งควบคุมคลังสินค้า รายได้ ค่าคอม ค่า DF แพทย์ การขาย สถิติ วัตถุออกฤทธิ์  รายจ่ายของคลินิก  ครอบคลุมทั้งรายงานที่จำเป็นและรายงานเสริมเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

เอกสารปริ้นออกจากระบบครบถ้วนสำหรับงานคลินิก ตรงตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข

ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการขายในแต่ละใบเสร็จ

ตัวอย่างรายงานรายได้แยกประเภทการชำระเงินให้เห็นโดยละเอียด

สนใจโปรแกรมบริหารคลินิก MCS

Social

Message us