ระบบติดตามและดูแล สื่อสารกับผู้รับบริการผ่าน Telemedicine

ทางบริษัทมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ Telemedicine ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ  รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการ Telemedicine ในช่วงสถานการณ์โควิด 19   ได้รวบรวมแพทย์จิตอาสาทั่วประเทศให้บริการประชาชน   และปัจจุบันแพลตฟอร์มของพวกเรายังได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัยอีกด้วย

ระบบติดตาม สื่อสารและดูแลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

ทางบริษัทติดตั้งระบบแนะนำ  ระบบประเมิน  องค์ความรู้  และการตอบโต้สื่อสาร   ใน LINE OA  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดตามและเก็บข้อมูล  ประมวลผลเก็บสถิติหญิงตั้งครรภ์และผลการดูแลเพื่อลดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ในด้านต่างๆ    ทางทีมงานมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบเพื่อให้โรงพยาบาลในโครงการร้อยแก่นสารสินธ์  4 จังหวัด  มหาสารคาม กาฬสินธ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น   ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่และแบ่งความรับผิดชอบกันตามพื้นที่ของตนเองอย่างเป็นระบบ

ระบบ Tele Rehabilitation

ทางบริษัทติดตั้งระบบแนะนำ  ประเมิน ADL (Barthel Index)   ระบบความรู้  และการตอบโต้สื่อสาร   ใน LINE OA  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดตามและเก็บข้อมูล  ประมวลผลเก็บสถิติผู้ป่วย IMC (Imtermediate Care) หรือกลุ่มอื่นๆ ที่ใช้ทำงานควบคู่ไปกับการเยี่ยมบ้าน (Home Visit)   ทางทีมงานมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบเพื่อให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ใช้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่ต้องได้รับคำแนะนำในการกายภาพบำบัด ในช่วงโควิดและหลังโควิด

Message us