ขอขอบพระคุณ คลินิกหมอปอขวัญ อ.พล จ.ขอนแก่น ที่ไว้วางใจเลือกใช้งานโปรแกรมบริหารคลินิก Miracle Clinic System สำหรับบริหารงานคลินิกอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยเก็บข้อมูลคนไข้และข้อมูล OPD ทำให้ค้นหาง่ายรหัสคนไข้ไม่ซ้ำซ้อน เก็บเคสการรักษา การวินิจฉัย บริหารคลังยา พิมพ์ฉลากยา รวดเร็ว ไม่ผิดพลาด รวดเร็ว การแจ้งเตือนการนัดหมาย ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จ ใบนัด และการบริหารคลินิกอย่างมืออาชีพ ขอบพระคุณที่ไว้วางใจใช้บริการมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้เรายังมีทีมงานเราไปดูแลให้บริการติดตั้งและอบรมการใช้งานถึงที่คลินิกเลย

เว็บไซต์ : http://www.miracleclinicsystem.com

LINE ID : @mcsline

Sale : 064-5698292

Support : 02-114-7164

Email : manager@miracle.co.th

ข่าวเพิ่มเติม

Message us