ขอขอบพระคุณ คลินิกโรคหัวใจหมอศราวุฒิ (นพ.ศราวุฒิ ศรีประสาน) จ.หนองคาย ที่ไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมบริหารคลินิก Miracle Clinic System ในรูปแบบ Cloud สำหรับบริหารงานคลินิกอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเก็บข้อมูลคนไข้ เคสการรักษา การวินิจฉัย การตรวจร่างกาย บริหารคลังยา พิมพ์ฉลากยา รวดเร็ว ไม่ผิดพลาด รวดเร็ว การแจ้งเตือนการนัดหมาย ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จ ใบนัด และการบริหารคลินิกอย่างมืออาชีพ

ขอบพระคุณอาจารย์ที่ไว้วางใจใช้บริการมา ณ ที่นี้ ใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์ที่คลินิกได้ กับการตรวจรักษา ปรึกษาโรคหัวใจ และโรคอายุรกรรมทั่วไป ตรวจ ECG, Echocardiogram

เว็บไซต์ : http://www.miracleclinicsystem.com

LINE ID : @mcsline

Sale : 064-5698292

Support : 02-114-7164

Email : manager@miracle.co.th

ข่าวเพิ่มเติม

Message us