ขอขอบพระคุณ ไป๋เฉ่า สหคลินิก ไป๋เฉ่า Paichao สถานพยาบาลที่ผสมผสานระหว่าง ศาสตร์การแพทย์แผนจีนและกายภาพบำบัด ที่ไว้วางใจเลือกใช้งานโปรแกรมบริหารคลินิก Miracle Clinic System ในรูปแบบ Cloud ทั้ง 4 สาขา ครอบคลุมการให้บริการทั่วกรุงเทพฯ เพื่อการบริหารงานคลินิกอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยเก็บข้อมูลคนไข้ และข้อมูล OPD ทำให้ค้นหาง่ายรหัสคนไข้ไม่ซ้ำซ้อน เก็บเคสการรักษา การวินิจฉัย บริหารคลังยา ทำโปรโมชั่น พิมพ์ฉลากยา รวดเร็ว ไม่ผิดพลาด รวดเร็ว ตารางนัดหมาย ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จ ใบนัด และการบริหารคลินิกอย่างมืออาชีพ ขอบพระคุณที่ไว้วางใจใช้บริการมา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ

เว็บไซต์ : http://www.miracleclinicsystem.com

LINE ID : @mcsline

Sale : 064-5698292

Support : 02-114-7164

Email : manager@miracle.co.th

ข่าวเพิ่มเติม

Message us