โปรแกรม MCS Cloud รูปแบบออนไลน์

แนะนำการใช้งาน MCS Cloud

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Reciept Printer)

การออกบิลสำหรับลูกค้าที่เอาไปเบิกบริษัท

การพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง

การยกเลิกใบเสร็จ

การออกใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล บริษัทประกัน

การลงสินค้า (Product listing)

การสั่งยาหลายชนิดพร้อมกัน

การลงทะเบียน สินค้าและคอร์สต่างๆ

การตัดคอร์ส ใช้คอร์สที่ซื้อไว้แล้ว

การใส่ค่าคอมมิชชั่น (Commission)

การระบุค่าหัตถการ(ค่ามือ)

การระบุค่าคอมมิชชั่นให้กับเซลล์

การนัดหมาย (Appointment)

การนัดหมายในระบบ

Message us