แนะนำการใช้งาน MCS รูปแบบออฟไลน์

การลงทะเบียนลูกค้า (Register)

วิธีลงทะเบียนลูกค้าใหม่

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Reciept Printer)

วิธีสั่งพิมพ์ใบเสร็จและฉลากยา ย้อนหลัง

การลงสินค้า (Product listing)

สร้างทะเบียนสินค้าและบริการ

การตัดคอร์ส

วิธีการเลือกสั่งคอร์ส Promotion และการตัดคอร์ส Promotion

การเลือกผลิตภัณฑ์ประกอบ สำหรับการตัดคอร์ส ทรีทเม้นท์

วิธีแก้ไขราคาขาย ต้นทุน ของสินค้าในคลัง

การสั่งยา (Prescription)

วิธีการ Re Med (สั่งยาจากประวัติเดิม)

การชำระเงิน (Payment)

การชำระยอดค้าง

กรณีแบ่งจ่ายหรือมัดจำ

Message us